Đây là Kishita từ Trung tâm CS.
Tôi lo lắng về cơn bão đang đến gần vào cuối tuần.
Tôi chỉ cầu nguyện rằng sẽ không có thiệt hại ở nhiều nơi.

Nhân viên Quen gần đây và nhân viên Toa,
Cho đến bây giờ, hai chúng tôi đang học cùng nhau tại trang web.
Hiện tại, cả hai đang làm việc chăm chỉ tại các trang web khác nhau!

Trang chủ đã được phát hành.

Copyright (C) 2003-2020 UEDA-KOGYO co.,ltd. All Rights Reserved.