Thông tin kinh doanh

Cầu đường
Public works

Tạo môi trường làm việc phong phú.

Tạo ra một môi trường mà mọi người sống ở đó cảm thấy thoải mái,an toàn mà không làm ảnh hưởng đến khí hậu,thiên nhiên địa phương.Việc xây dựng cũng phải nhận ra các chức năng của đô thị trong khi vẫn giữ thiên nhiên tươi đẹp với sự an tâm của mọi người và công nghệ xây dựng tốt nhất vầ sự cân nhắc kỹ lưỡng.Chúng tôi đang xây dựng các công trình ở nhiều nơi để phục vụ cuộc sống của mọi người và tận dụng tốt chúng.

Tận dụng khí hậu và thiên nhiên địa phương.

Phòng Cầu Đường độ tuổi trung bình là trẻ,nhiệt tình và chăm chỉ được lan truyền khắp công ty. Hơn nữa với việc xây dựng các bãi đỗ xe và công trình phòng chống thiên tai trong khu dân cư với công nghệ mà chúng tôi đã tích lũy đến nay.Nếu bạn cho chúng tôi biết chuyên gia sẽ tham gia vào nhiều cuộc thảo luận như là dự toán thiết kế.Công việc cầu đường là việc công cộng,xã hội.chúng tôi đang xây dựng những con đường ở nhiều nơi để phục vụ mọi người và tận dụng chúng tốt nhất.

Kỹ thuật toàn diện chất lượng cao

Công trình quan trọng nhất。Công trình nắm bắt được nguyện vọng của khách
hàng,lợi nhuận cao,cung cấp sản phẩm có chất lượng cao,các bộ phận khác ngoài công trình làm bộ phận hỗ trợ cho công trình.Tất nhiên không có nghĩa là các phòng ban khác bị coi thường,tất cả đều quan trọng. Nhưng việc xây dựng thì luôn phải có mặt tại hện trường. Vì công trình cung cấp những sản phẩm chất lượng cao,những thứ có chất lượng cao.
Chúng tôi,phòng cầu đường ,sẽ làm việc chăm chỉ,quản lý lĩnh vực này thật tốt vì hiện trường là hàng đầu.

Kết quả kinh doanh công trình dân dụng

[cập nhật]30/06/2020

Cầu đườngKhu vực xây dựng Cầu Dòng chảy Bắc Sông Hokugo (tên dự kiến) Công trình Cơ sở hạ tầng Cầu Dòng chảy Sông

Tên công trình Cải tạo quy mô lớn năm 2019 số 3-3-1
Bắc tuyến Hokugo Khu xây dựng cầu Kawasui-ryu (tên dự kiến) Công trình
Thời gian xây dựng Ngày 8 tháng 10 năm Reiwa đầu tiên đến ngày 30 tháng 6 năm Reiwa thứ 2

[cập nhật]31/03/2020

Cầu đườngCông trình gia cố chịu động đất Miyazaki Ohashi

Tên công trình Công việc gia cố chịu động đất Miyazaki Ohashi (P6 đến P10) trong năm đầu tiên của Reiwa
Thời gian xây dựng Ngày 14 tháng 9 năm Reiwa thứ nhất-31 tháng 3 năm Reiwa thứ 2