Giới thiệu

Lịch sử
History

Ngày 01 tháng 10 năm 1953 Thành lập
Ngày 01 tháng 5 năm 1955 Đổi tên Công ty TNHH Meikosha (ngành sơn) thành Công ty TNHH Ueda Kogyo và bắt đầu xây dựng và xây dựng công trình dân dụng.
Ngày 20 tháng 7 năm 1955 Được sự cho phép của Thống đốc tỉnh Miyazaki (c) số 867
Ngày 01 tháng 6 năm 1958 Tách bộ phận sơn (thành lập Ueda Coating Co., Ltd.)
Ngày 01 tháng 12 năm 1972 Văn phòng chi nhánh Miyazaki được mở tại Nishiki-cho, Miyazaki-shi
Ngày 01 tháng 10 năm 1977 Khai trương văn phòng chi nhánh Kumamoto tại Suizenji, thành phố Kumamoto
Ngày 19 tháng 12 năm 1980 Đã được sự cho phép của Bộ trưởng Đặc biệt-Số 778
Ngày 01 tháng 7 năm 1981 Thay đổi văn phòng chi nhánh Miyazaki thành chi nhánh Miyazaki và văn phòng chi nhánh Kumamoto thành chi nhánh Kumamoto
Ngày 27 tháng 2 năm 2001 Đạt được chứng nhận ISO9001 (hệ thống quản lý chất lượng)
Ngày 22 tháng 10 năm 2001 Xây dựng vệ sinh môi trường quản lý tổng hợp kinh doanh
Ngày 05 tháng 4 năm 2004 Kinh doanh quản lý nhà chung cư
Ngày 30 tháng 11 năm 2009 Chi nhánh Kumamoto bị bãi bỏ
Ngày 01 tháng 12 năm 2009 Văn phòng kinh doanh Kadogawa được thành lập
Ngày 15 tháng 12 năm 2009 Đạt được chứng nhận Eco Action 21
Ngày 25 tháng 1 năm 2010 Nhận được Giấy phép của Thống đốc tỉnh Miyazaki (Đặc biệt-21) số 12718
Ngày 22 tháng 2 năm 2011 Đạt được chứng nhận OHSAS18001
Ngày 28 tháng 7 năm 2011 Đạt chứng nhận ISO14001 (Hệ thống quản lý môi trường)
Ngày 25 tháng 10 năm 2012 Có giấy phép kinh doanh thợ điện
Cho đến bây giờ