Giới thiệu

Chính sách
Policy

Chính sách chất lượng

Nguyên tắc cơ bản
 1. Tạo tổ chức sôi động luôn duy chất lượng hạng nhất.
 2. Chúng tôi nhận ra rằng cung cấp chất lượng hạng nhất là chính trách nhiệm của chúng tôi.
 3. Đóng góp cho cộng đồng địa phương bằng cách cung cấp hàng hóa và dịch vụ chất lượng hạng nhất.
Chính sách hoạt động
 1. Phù hợp với yêu cầu và liên tục cải thiện hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượngTrong khi đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001, hệ thống pháp lý và yêu cầu của khách hàng, vận hành hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng và nỗ lực cải tiến liên tục. Hoạt động cải tiến là có thể với sự tham gia của tất cả các nhân viên.
 2. Đặt và xem xét các mục tiêu chất lượngĐặt và thực hiện các mục tiêu chất lượng cho từng công ty và từng bộ phận, xem xét kết quả và cụ thể phát triển chính sách chất lượng. Mức độ thành tích có thể được thiết lập cho mục tiêu.
 3. Truyền thông và hiểu biết về chính sách chất lượngMục tiêu chất lượng tài liệu và truyền đạt chúng cho toàn bộ công ty bằng cách đăng chúng lên mạng nội bộ để hiểu.
 4. Xem lại chính sách chất lượngXem lại chính sách chất lượng trong quá trình đánh giá quản lý để duy trì sự phù hợp của nó.

Ngày 1 tháng 10 năm 2002

Chính sách môi trường

Nguyên tắc cơ bản.

Công ty TNHH Công nghiệp Ueda cố gắng bảo tồn tài nguyên và năng lượng với mục đích xây dựng một xã hội dựa trên tái chế và phát triển các hoạt động kinh doanh hài hòa với tự nhiên, xã hội và con người.

Chính sách hành động
 1. Chúng tôi đặt ra mục tiêu và mục tiêu môi trường, thường xuyên xem xét và chúng tôi coo gằng cải thiện, ngăn ngừa ô nhiễm liên tục.
 2. Là một biện pháp cụ thể, chúng tôi tiết kiệm điện và tiết kiệm năng lượng.
 3. Chúng tôi lỗ lực bảo vệ môi trường địa phương bằng cách tuân thủ luật và các quy định về môi trường áp dụng cho các khía cạnh về môi trường, nhiều các khía cạnh liên quan khác.
 4. Chúng tôi thông báo cho tất cả các nhân viên của công ty và các đối tác về chính sách môi trường.
 5. Chính sách môi trường này sẽ được thông báo rộng rãi đối với mọi người.

Thành lập ngày 10 tháng 4 năm 2011

Chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Nguyên tắc cơ bản.

Công ty TNHH Công nghiệp Ueda cố gắng bảo tồn tài nguyên và năng lượng với mục đích xây dựng một xã hội dựa trên tái chế và phát triển các hoạt động kinh doanh hài hòa với tự nhiên, xã hội và con người.

Chính sách hành động
 1. Chúng tôi thiết lập mục tiêu an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, thường xuyên xem xét chúng và cải tiến liên tục.
 2. Chúng tôi có các biện pháp thúc đẩy cụ thể sau đây
  • Thích hợp với tính chất và mức độ rủi ro OH & S của chúng tôi.
  • Bao gồm cam kết về phòng chống thương tích và bệnh tật và cải thiện liên tục trong quản lý OH & S và hiệu suất OH & S.
  • Về các mối nguy OH & S của chúng tôi, bao gồm, ở mức tối thiểu, cam kết của chúng tôi tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành và các yêu cầu khác mà chúng tôi đồng ý.
  • Đặt mục tiêu OH & S và cung cấp khung để xem xét.
  • Tài liệu, thực hiện và duy trì “OH & S”.
  • Phổ biến chính sách của OH & S đối với các nhân viên công ty và nhà thầu phụ của chúng tôi làm việc dưới sự kiểm soát của chúng tôi, với mục đích làm cho họ nhận thức được các nghĩa vụ OH & S của họ.
  • Chúng tôi xem xét nó thường xuyên (tháng 6 đến tháng 7 hàng năm) để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp và phù hợp với chúng tôi.

Ngày 1 tháng 6 năm 2010

Chính sách bảo mật.

Chúng tôi có được địa chỉ email của khách hàng và các thông tin khác cho các yêu cầu tư vấn của khách hàng, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết phù hợp đẻ ngăn chặn rò rỉ , mất hoặc hư hỏng thông tin mà chúng tôi quản lí.
Chúng tôi sử thông tin cá nhân trọng phạm vi cần thiết để đạt được đúng mục đích. Nếu bạn sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích không được chỉ định dưới đây, khi có sự đồng ý và cho phép của khách hàng.

 • Yêu cầu yêu cầu, trả lời tư vấn và gửi tài liệu
 • Trả lời yêu cầu báo giá / tư vấn và gửi tài liệu
 • Cung cấp thông tin về các tài sản mới được xây dựng và các sản phẩm và dịch vụ khác nhau

Chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp bất cứ htoong tin nào mà bạn yêu cầu. Vào thời điểm đó, nếu chúng tôi không xác nhận được danh tính của người đó, chúng tôi sẽ không tiết lộ. Nếu có lỗi trong thông tin cá nhân và có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa trừ cá nhân, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lí sau khi điều tra. Vào thời điểm đó, chúng tôi sẽ không trả lời bất cứ yêu cầu nào nếu chúng tôi chưa xác nhận đó chính là bạn.

Tuy nhiên, nếu một tòa án, văn phòng công tố viên, cảnh sát hoặc một tor chức pháp lí khác yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân dựa trên các điều kiện luật pháp để tuân theo.