Giới thiệu

Hồ sơ công ty
Company Profile

Tên công ty Công ty TNHH Ueda
Giám đốc Mori Tatsuhiko
Địa chỉ công ty: 5-46 Furushiro-cho, Thành phố Nobeoka, Quận Miyazaki 882-0837 / ĐT: 0982-35-1717 / FAX: 0982-35-8891
Ngày thành lập công ty 03/10/1952
Vốn điều lệ 90 triệu yên
Số lượng nhân viên 90 người tính đến 5/2019
Phòng ban công ty
 • Phòng xây dựng dân dụng
 • Phòng xây dựng công trình giao thông
 • Phòng kinh doanh, giao dịch bất động sản
 • Phòng quy hoạch, tư vấn, thiết kế
Giấy phép số Thống đốc Miyazaki Giấy phép (Đặc biệt-1) Số 12718


Giấy phép xây dựng:25/01/2015


Các ngành xây dựng:

 • Kinh doanh kỹ thuật dân dụng
 • Kinh doanh xây dựng
 • Kinh doanh mộc
 • Kinh doanh bất động sản
 • Kinh doanh vật liệu xây dựng
 • Kinh doanh vật tư xây dựng
Thành tích đạt được
 • Kỹ thuật viên quản lí xây dựng hạng nhất: 23
 • Kỹ thuật viên quản lí xây dựng công trình hạng hai: 5
 • Kỹ thuật viên quản lí xây dựng cảnh quan hạng nhất: 4
 • Kỹ thuật viên quản lí xây dựng hạng hai: 4
 • Kỹ sư quản lí xây dựng hạng nhất: 19
 • Kỹ sư quản lí xây dựng hạng hai: 2
 • Kỹ sư xây dựng hạng nhất: 10
 • Kỹ sư xây dựng hạng hai: 13
 • Thư ký kế toán doanh nghiệp xây dựng hạng nhất: 13
Tiêu chuẩn chứng nhận Đạt chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO14001 Đạt chứng nhận OHSAS18001